Онкология и течен кордицепс


Известният учен д-р Уолък в своя труд „Мъртвите лекари не лъжат” доказва, че за да не боледува човек, са му необходими: 60 минерала, 16 витамина, 12 основни аминокиселини и протеин съдържащи белтъци и 3 вида основни мастни киселини. Освен това хранителните добавки задължително трябва да съдържат калций, осигуряващ рН на кръвта и междуклетъчната течност в границите от 7,1 до 7,5. Алкалната среда не само подобрява обменните процеси, но и предотвратява възникването на злокачествени образувания.
Туморът не възниква „изведнъж”. Неговото появяване в организма свидетелства за дълбоко нарушение на обменните процеси, намаляване на собствените защитни сили на организма (понижаване на имунитета).
Известно е, че е по-лесно да се предотврати болестта, отколкото да се лекува. Затова на първо място излизат проблемите за повишаване на собствените сили на организма и поддържането на правилна обмяна на веществата. А за това е необходимо присъствието в храната на достатъчно количество от такива вещества като витамини А, С, Е, а също и минерали – калций, селен.
Изследванията показват, че при болни от рак, дори в ранните стадии на клиничното протичане на заболяването, при добре балансирано хранене, се наблюдава понижаване на нивото на витамините А, С и Е. Витамините А, С и Е се наричат антиоксиданти. В организма в процеса на нормално протичащите биохимични реакции се образуват свободни радикали (химически много активни частици). Антиоксидантите се свързват с тези частици и ги неутрализират. Ако свободните радикали не се унищожат, възникват множество проблеми, в това число понижаване на имунитета, тумори. Отчитайки нашите екологични проблеми, са необходими допълнителни източници на антиоксидантно въздействие. Това са пресните плодове, зеленчуци, а също и хранителните добавки. Последните са особено важни през зимно-есенния период, когато пресните плодове и  зеленчуци отсъстват или съдържат незначително количество витамини.
В профилактиката на онкологичните заболявания важна роля играе органичният калций получен от водорасли, който по право се счита за цар на минералите. До неотдавна се считаше, че калцият е необходим само на подрастващия организъм, но изследванията от последните години доказват, че пълноценното обезпечаване на организма с този минерал помага за профилактиката на 150 заболявания, в това число и онкологични. Отто Варбург, Нобелов лауреат, открива ефекта на въздействие на кислорода върху злокачествените тумори. Той доказва, че ако рН на кръвта и междуклетъчната течност е алкална, то туморите не растат (като оптималното съотношение е 7,5). И основна роля в този процес играе калцият. Той спомага за снабдяване на тъканите на организма с кислород. Доказано е, че ако рН на кръвта се увеличи дори само с 0,5%, процентът на свободния кислород се увеличава до 65%. И обратно – ако рН на кръвта се намали, протича рязко намаляване на кислорода в кръвта. Болестотворните вируси, бактерии и гъби добре виреят и се размножават, когато в организма има малко кислород. В присъствието на кислород не само патогенните микроби и вируси не могат да се размножават, но, както покзват изследванията, умират и раковите клетки.
Вторият минерал, помагащ в предотвратяването на раковите заболявания по пътя на укрепване на имунната система, е СЕЛЕНЪТ. Той е биологично активен микроелемент, влизащ в състава на по-голямата част от хормоните и ферментите. При дефицит на селен се понижава функционалната активност на щитовидната и задстомашната жлеза, черния дроб. Селенът предпазва организма от отравяне с олово, кадмий, живак, цигарен дим и изгорели газове, като по този начин предпазва от рак на дебелото черво, черния дроб, белите дробове и рак на гърдата.
Опитът с лечението на рака свидетелства, че отделните видове рак могат успешно да се лекуват с помощта на диетотерапия, хранителни добавки и имунокоректори. В последните 6 години в медицината на европейските страни за профилактика на рака успешно се прилагат препаратите, изготвени от мицел на гъбата кордицепс (Cordyceps sinensis). В Китай наричат кордицепса „божествен подарък”, „вълшебен талисман” доколкото нито едно растение не притежава такава целебна сила.  Противораковото действие на тази гъба е известно на тибетските медици от около 5 000 години. Кордицепсът расте в Тибет на височина  4000 м. Той преминава сложен и продължителен цикъл  на размножаване и развитие. В тъканите на кордицепса се съдържат такива важни вещества като бета-каротин, витамини Д, С, Е; аминокиселини, белтъчини, ненаситени мастни киселини, имуномодулиращи полизахариди. Минералните вещества са представени от калий, фосфор, желязо, калций, магнезий, цинк, манган, бор и кобалт. Освен това гъбата съдържа повече от 80 вида ферменти, които участват в множество биохимични реакции, протичащи в организма на човека и животните. Благодарение на съвременните технологии стана възможно да бъдат запознати европейците с това уникално растение, което при постоянно използване много бързо подобрява функциите на тимуса, лимфните възли и костния мозък, отговарящи за имунитета. Освен това кордицепсът притежава мощно антиоксидантно действие. Всичко това допринася за широкото му използване като средство за профилактика и лечение на раковите заболявания.
Съдържащите се в течния кордицепс кордицепсови полизахариди и отделените за пръв път в природата циклични дипептиди:
•    потискат развитието на раковите тумори
•    повишават имунитета
•    защитават от радиация
•    стимулират дейността на ретикуло-ендотелната система
•    трансформират левкоцитите
•    увеличават активността на макрофагите
•    оказват комплексно въздействие на кръвотворната функция
•    активизират стволовите кръвотворни клетки
•    активизират гранулоцитния мононуклеарен ред
•    фибробластите в костния мозък
•    стимулират размножаването на макрофагите в далака.
Освен това тези уникални вещества нормализират дейността на регулиращата система хипоталамус – хипофиза – „органи-мишени” и хармонизират хормоналния фон в човешкия организъм.
Заболявания, при които е много ефективно прилагането на кордицепс:
1.    Всички болести на дихателните органи
2.    Всички заболявания на бъбреците
3.    Всички заболявания на сърдечно-съдовата система
4.    Всички заболявания на черния дроб, в това число и цироза
5.    Различните заболявания на кръвта
6.    Ракови заболявания на всички органи
7.    Изчистващо въздействие върху целия организъм
8.    Възстановяващо и укрепващо средство   

На руски

Опухолевые клетки используют множество механизмов, чтобы выйти из-под контроля иммунной системы. Так, опухолевые клетки могут избавляться от поверхностных антигенов и препятствовать миграции макрофагов и захвату ими злокачественных клеток (Chiu J.H. и соавт. 1998). Последний способ наиболее характерен для клеток лимфомы (Yama-guchi N. и соавт. 1990).
Опухолевые клетки являются незрелыми и характеризуются различной степенью потери дифференцировки, что в некоторой степени коррелирует с агрессивностью течения и чувствительностью к химиотерапии. При увеличении степени дифференцировки их злокачественные свойства становятся все менее выраженными. При спонтанном течении заболевания, а тем более при химиотерапевтическом воздействии дифференцировка опухолевых клеток снижается, что играет большую роль в «ускользании» процесса из-под иммунологического и медикаментозного контроля и определяет опухолевую прогрессию. В одном из исследований воздействия экстракта кордицепса на лейкемические клетки человека было отмечено, что 50 процентов опухолевых клеток превратились в зрелые моноциты и макрофаги (Chen Y.J. и соавт. 1997). Результаты клинических и экспериментальных исследований свидетельствуют, что экстракты Кордицепса обладает противоопухолевой и «антиметастатической» активностью (Yoshida J. и соавт. 1989, Nakamura К. и соавт. 1999). H.S. Kim и соавт. (1999) подтвердили, что ряд полисахаридов обладают противоопухолевым и антигенотоксическим действием. В списке исследуемых препаратов полисахариды Lentinus edodes (LPS), Ganoderma lucidum (GPS) и Coriolus versicolor (CPS). Среди полисахаридов экстракт Ganoderma lucidum обладал наибольшее выраженным действием в отношении индукции активности глутатион S-трансферазы (Kim H.S. и соавт. 1999)- Ряд авторов показали прямое цитотоксическое действие кордицепса на опухолевые клетки (Yoshida J. и соавт. 1989). Большинство публикаций свидетельствует о том, что противоопухолевая активность Кордицепса реализуется не вследствие прямого цитопатического воздействия на опухолевые клетки, а в результате иммуномодулирующего действия (Yoshida J. и соавт. 1989).
Препараты Кордицепса замедляли процесс образования колоний опухолевых клеток меланомы В1б, а также способствовали сохранению активности НК-клеток, несмотря на лечение иммуносупрессивным препаратом циклофосфамидом (Xu R.H. и соавт. 1992).
По мнению Xu R.Н.и соавт. (1992) основной противоопухолевый эффект Кордицепса связан с увеличением активности НК-клеток.
При воздействии экстрактов Кордицепса в опухолевых клетках увеличивается число поверхностных антигенов, что делает злокачественные клетки более «различимыми» для иммунной системы (Chiu J.H. и соавт. 1998). Прием препаратов кордицепса приводит к значительному увеличению фагоцитарной активности макрофагов у экспериментальных животных с лимфомой. В результате приема кордицепса уменьшались размеры опухоли, увеличивалась выживаемость животных (Yamaguchi N. и соавт. 1990). 
Противоопухолевая активность кордицепса была исследована и на других экспериментальных опухолях. При этом экстракт кордицепса увеличивал средний показатель выживаемости мышей с асцитической карциномой Эрлиха или фибросаркомой более чем на 300 процентов (Yoshida J. и соавт. 1989). Экстракт кордицепса замедлял размножение лейкемических клеток человека на 78—83 процента. 
N. Yamaguchi и соавт. (1990) рассматривают кордицепс как модификатор биологического ответа клеток. На модели подкожной имплантации сингенной культуры клеток лимфомы. EL-4 прием кордицепса приводил к уменьшению имплантированного объема опухолевых клеток и увеличением продолжительности жизни животных. Эффект сопровождался более чем 4-кратным увеличением активности перитонеальных макрофагов. Назначение циклофосфамида существенно ухудшало иммунологические показатели, в том числе, макрофагальную активность. Кордицепс нивелировал неблагоприятные эффекты химиотерапии, приводя основные иммунологические параметры к контрольным значениям (без химиотерапии). Терапия Кордицепсом увеличивала выживаемость животных с сингенной опухолевой имплантацией, зараженных сальмонеллезом.
При анализе субстанций, обладающих противоопухолевой активностью установлено, что большинство эффектов Кордицепса обязано присутствию в нем уникальных полисахаридов (Liu P. и соавт. 2001).
В 1999 г. канадские ученые J.W.Bok и соавт. выделили из мицелий Cordyceps sinensis два противоопухолевых стерола: 5alpha,8alpha-epid-ioxy-24(R)-methylcholesta-6,22-dien-3-beta-D-glucopyranoside и 5,6-epoxy-24(R)-methylcholesta-7,22-dien-3beta-ol. 
Особый интерес представляет работа Y.C Kuo. и соавт. (1996). Авторы протестировали 15 субстанций кордицепса в отношении их влияния на опухолевую трансформацию активность НК-клеток. Все 15 анализируемых субстанций экстракта Кордицепса ингибировали опухолевую трансформацию. 
Грибы шиитаке (Lentinus edodes) являются основным источником бета-глюканов. Вот как УД Хеннен (2001) описывает предполагаемый механизм действия бета-глюканов: «Для того, чтобы клетки-киллеры смогли реализовать свой поражающий потенциал, они должны получить специальный двойной сигнал. Во-первых, это один из белков комплемента. НК-клетки прикрепляются только к тем раковым клеткам, которые оказываются «помеченными» этим белком. Во-вторых, это специальная сигнальная молекула, которая должна находиться на поверхности «помеченной» раковой клетки. Если присутствуют оба сигнала, НК-клетки активизируются и разрушают опухолевую клетку. По всей видимости, бета-глюканы исполняют роль второй сигнальной молекулы, необходимой для полной активации НК-клеток. Как только НК-клетки распознают раковую клетку с помощью сигнальных белков комплемента и получают второй «подтверждающий» сигнал, они начинают уничтожать злокачественные клетки». 
Группа японских исследователей на модели экспериментального канцерогенеза показала возможность предотвращение развития рака при одновременном введении экстракта Lentinus edodes с канцерогеном (Kurashige S. и соавт. 1997). Одним из возможных механизмов является увеличение исходно сниженной активности НК-клеток, вызванной введением канцерогена. В частности, N. Moriya (1984) изучали комбинированный противоопухолевый эффект бактериальных липополисахаридов и лентинана. Бактериальный полисахариды индуцировали синтез фактора некроза опухоли, что сопровождалось развитием массивной гибели опухолевых клеток. Дополнительное введение лентинана (комбинированная терапия) усиливало эффекты монотерапии и предотвращало снижение реакции гиперчувствительности замедленного типа.
Анализ накопленной информации, свидетельствует, что в лечении опухолей существует две тенденции:
- оперативное вмешательство, лечение с помощью лекарств и облучения;
- лечение путём мобилизации естественных защитных сил организма;
В связи с этим академик Амосов пишет: "Разумеется, всегда были умные врачи, использовавшие оба подхода, но, как правило, в практике превалировал какой-нибудь один".
Например, западная медицина пошла по пути лечения опухолей с помощью хирургических методов, лекарственных препаратов, физио- и химиотерапии. Восточная (Тибетская) медицина пошла по пути мобилизации естественных защитных сил организма за счёт качественной пищи.
Основой восточной медицины является тезис Гиппократа: "Пусть вашим лекарством будет пища, а лекарство - пищей". Восточные медики давно уже поняли, что человеку нужно сбалансированное и качественное питание, которое удовлетворяло бы все требования клеток. И если каких-то веществ не хватает, то возникают заболевания. 
Нам кажется, что истина лежит где-то посередине. Это доказано и исследованием западных специалистов, проведенном во второй половине ХХ века. Так известный ученый, доктор Уоллок, в своей работе "Умершие доктора не лгут", указывает, что человеку необходимо: 60 минералов, 16 витаминов, 12 основных аминокислот и протеинсодержащих белков и 3 вида основных жирных кислот.
Кроме того, пищевые добавки, которые вы будете применять, обязательно должны содержать кальций, обеспечивающий рН крови и межклеточной жидкости в пределах 7,1-7,5. Щелочная среда не только улучшает обменные процессы, но и предупреждает возникновение злокачественных опухолей.
Опухоль не возникает "вдруг". Ее появление в организме свидетельствует о глубоком нарушении обменных процессов, снижении собственных защитных сил организма (иммунитета).
Известно, что легче предупредить болезнь, чем лечить ее. Поэтому на первое место выходят проблемы повышения собственных сил организма и поддержания правильного обмена веществ. А для этого важно присутствие в пище достаточного количества таких веществ как витамины А, С, Е., а также минералов - кальция и селена.
Исследования показывают, что у больных раком, даже на ранних стадиях клинического течения заболевания, при хорошо, казалось бы, сбалансированном питании, наблюдается снижение уровня витаминов А, С и Е. Витамины А, С и Е называют антиоксидантами. В организме в процессе нормально протекающих биохимических реакций образуются свободные радикалы (химически очень активные частицы). Антиоксиданты связывают и нейтрализуют такие частицы. Если свободные радикалы не уничтожаются, то возникает множество проблем, в том числе опухоли, снижение иммунитета.
Учитывая наши экологические проблемы, необходимы дополнительные источники антиоксидантного воздействия. Ими являются свежие овощи, фрукты, а также пищевые добавки.
Последние особенно важны в зимне-весенний период, когда свежие овощи отсутствуют или содержат незначительное количество витаминов.
В профилактике онкологических заболеваний важную роль играет органический кальций из водрослей, который по праву считается королём минералов. До недавнего времени считали, что кальций важен только для молодого растущего организма, но исследования последних лет показали - полноценное обеспечение людей этим минералом способствует профилактике 150 заболеваний, включая онкологические. Отто Варбург, Нобелевский лауреат, открыл эффект воздействия кислорода на злокачественные опухоли. Он доказал, что если рН крови и межклеточной жидкости является щелочной (оптимально равной 7,1-7,5), то опухоли не растут. И основную роль играет чудесный минерал, который называется КАЛЬЦИЙ. Он способствует снабжению тканей организма человека кислородом. Достоверно установлено: если рН крови увеличивается всего на 0,5% - процент свободного кислорода увеличивается на 65%. И наоборот, если РН крови будет уменьшаться, происходит резкое уменьшение кислорода в крови. Болезнетворные вирусы, бактерии и грибы хорошо себя чувствуют и размножаются, когда в организме мало кислорода. В присутствии кислорода не только патогенные микробы и вирусы не могут размножаться, но, как показали исследования последних лет, погибают и опухолевые клетки.
Вторым минералом, помогающим в предупреждении раковых заболеваний путём укрепления иммунной системы является СЕЛЕН. Это биологически активный микроэлемент, входящий в состав большинства гормонов и ферментов. При дефиците селена снижается функциональная активность щитовидной и поджелудочной желёз, печени. Селен предохраняет организм от отравления свинцом, кадмием, ртутью, табачным дымом и угарным газом, тем самым предупреждая рак толстого отдела кишечника, печени, лёгких и молочных желёз. Механизм антиракового действия селена, связан также с его участием в построении одного из ключевых антиоксидантных ферментов ГЛУТАТИОНПЕРОКСИДАЗЫ.
Опыт лечения опухолей свидетельствует, что отдельные виды опухолей можно успешно лечить с помощью диетотерапии, пищевых добавок и иммунокорректоров. В последние 5-6 лет в медицине европейских стран для профилактики опухолей с успехом применяются препараты, приготовленные из мицелия гриба кордицепс (Cordyceps sinensis). В Китае кордицепс называют "божественным подарком", "волшебным талисманом", поскольку ни одно растение в мире не обладает такой целебной силой. О противоопухолевом действии этого гриба тибетским медикам известно уже около 5 тысяч лет. Кордицепс растёт в горах Тибета на высоте около 4 км. Размножение и развитие его проходит длительный и сложный цикл роста. В тканях гриба содержатся такие важные вещества как бета-каротин, витамины Д, Е, С; аминокислоты, белки, ненасыщенные жирные кислоты, иммуномодулирующие полисахариды. Минеральные вещества представлены калием, фосфором, железом, кальцием, магнием, цинком, марганцем, бором и кобальтом. Кроме того, гриб содержит более 80 типов ферментов, которые участвуют во многих биохимических реакциях, протекающих в организме человека и животных. Благодаря современным технологиям появилась возможность познакомить европейцев с этим уникальным растением, которое при постоянном использовании очень быстро улучшает функции тимуса, селезёнки, лимфатических узлов, красного костного мозга, ответственных за иммунитет. Кроме того, Кордицепс обладает мощными антиоксидантными свойствами. Всё это и способствует широкому использованию его для профилактики и лечения опухолей.
Содержащиеся в «Жидком Кордицепсе» Кордицепсовые полисахариды и впервые выделенные в природе циклические дипептиды:
- подавляют развитие раковых опухолей,
- повышают иммунитет,
- защищают от радиации,
- стимулируют деятельность ретикулоэндотелиальной системы
- трансформацию лейкоцитов,
- увеличивают активность макрофагов.
- оказывают комплексное действие на процесс кроветворения,
- активизируют стволовые кроветворные клетки,
- клетки гранулоцитарного - мононуклеарного ряда,
- фибробласты стромы костного мозга,
- стимулируют размножение макрофагов в селезенке.
Кроме того, эти уникальные вещества нормализуют деятельность регулирующей системы гипоталамус-гипофиз - «органы мишени», гармонизируют гормональный фон в организме человека.