За Компанията Fohow

 

Корпорацията FOHOW (Fohow Group Co., Ltd) е крупна международна корпорация, която се занимава с изследването, производството и разпространението на продукти за здравето, създадени на основата на знанието и опита на Традиционната китайста медицина. Главният офис на компанията се намира в Китай.
В  Корпорация FOHOW успешно функционират такива структури като Маркетингов център, Научно-изследователски институт, Производствен център, Управленчески център, Финансов център и други административни отдели, включително Фармацевтична компания  FOHOW, Биотехнологична компания FOHOW, Текстилна компания FOHOW, компания ЕкоАгро FOHOW, Биотехническа компания FOHOW.
През февруари 2007 г. Компания FOHOW започва своята дейност на международния пазар. Днес компанията FOHOW се развива в повече от 30 страни и региони в Европа, Азия и Африка, където са открити филиали и представителства на компанията и където хората от целия свят научават за ефективните хранителни добавки, терапевтични уреди, функционален текстил и продукти за лична грижа.
Център за разработка и усвояване на продукцията – НИИ ЯН-ШЕН FOHOW
НИИ за хранителни добавки FOHOW се намира в Китай в град Чжухай. Организацията е събрала под своята егида няколко десетки квалифицирани лекари-специалисти по ТКМ и здравословно хранене, биолози, инженери-технолози и други известни експерти на най-високо ниво, които съставляват първокласен изследователски екип на световно ниво. Това позволява да се създадат три основни структури на НИИ: Изследователски център, Център за контрол и лабораторен анализ, Опитно-експериментален център.
Собствените НИИ и производствени бази, технологиите и уникалните рецепти на ТКМ са здрава и надеждна основа за създаване на първокласна продукция  FOHOW.
База за отглеждане на изходните суровини за производството на продукти – компания ЕкоАгро FOHOW.
Компания ЕкоАгро FOHOW се намира в екологично чист район на Китай – град Нанян. Това е суперсъвременна база за отглеждане на екологично чисти растителни суровини на ТКМ, като засетите площи възлизат на около двеста хектара земя. Предприятието е получило сертификати за контрол на качеството ISO9001 и системата за безопасност на хранителните продукти НАССР, също така държавен лиценз за експорт на растителни компоненти на ТКМ и сертификат за качество QS.
 Компанията ЕкоАгро FOHOW по отглеждане на изходните суровини за Корпорация FOHOW определя като основа на своята дейност най-високото качество на продукцията FOHOW. Тази продукция е произведена от лекарствените суровини на традиционната китайска фармацевтика с най-високо качество, отгледни в екологично чисти райони с прилагането на съвременни биотехнологии и най-ново производствено оборудване, чрез изпозването на най-новите достижения в областта на научните изследвания.

Производствена база, Фармацевтична компания  FOHOW, Биотехнологична компания FOHOW
Биотехническа компания FOHOW, Текстилна компания FOHOW
Корпорация  FOHOW е основала 4 основни производствени бази: Фармацевтична компания  FOHOW, Биотехнологична компания FOHOW,  Биотехническа компания FOHOW, Текстилна компания FOHOW. Основна задача на тези предприятия е обработката на изходните суровини, екстрахиране, биологична ферментация и подготовка на фармацевтичната суровина.
Производствените бази са получили сертификат GMP, сертификат за контрол на качеството ISO9000, сертификат по безопасност на продукцията НАССР. В базите се използва най-напредничаво оборудване и напълно автоматизирани производствени линии. Строгият контрол над управлението на производствените процеси и проследяването на качеството на всеки един етап от производството обхващта и процесите на подготовка на суровината, и процесите на екстрахиране на компонентите на китайската медицина, и процесите на подготовка на фармацевтичната суровина и биологичната ферментация. Всяка производствена операция се подлага на проверка в строго съответствие със  стандартите на контрол на качеството по международен образец и се осъществява с помощта на най-съвременни технологични операции, програмното и апаратното обезпечаване гарантират рационализицията на производството и високото качество на продукцията на всеки етап.
Цеховете са снабдени с модерни системи за маркировка; всеки продукт носи маркировъчен номер, което позволява точно да се проследи направлението на продуктовите потоци на всеки етап, спомага за ефективното управление на маркетинга, осигурява контрол на продажбите, гарантира пълна безопасност на продукцията.
На територията на производствената база са разположени съвременни логистични корпуси за ефективна комплектовка на лотовете и оптимизация на доставките.  
АКАДЕМИК ТАН Ю ЧЖИ
водещ екперт в науката за поддържане на здравето, ръководител на Научно-изследователския институт по здравословно хранене Ян-Шен FOHOW
Академик Тан Ю Чжи е изтъкнат представител на висшите научни кръгове по ТКМ в съвременен Китай. Основоположник е на най-новата теория на Науката за поддържане на здравето. Заместник-председател на Комитета за стратегическо развитие на Корпорация  FOHOW. Почетен академик на Научно-изследователския институт по ТКМ на КНР, почетен професор на Университета по Традиционна китайска медицина и фармакология, професор, главен лекар, научен ръководител. Внесъл е огромен принос в развитието на науката в областта на теорията на ТКМ и фармакология, Традиционната култура по поддържане на здравето и здравословното хранене, офталмологията на ТКМ и др. Нагараден с премии и награди с държавно и министерско значение. Има повече от 20 научни публикации, автор на 4 научни труда. По поръчение на китайското правителство оказва лечебна и профилактична медицинска помощ на ръководителите на много страни с помощта на дълбокото познаване на методите на лечение на ТКМ и Традиционната култура по поддържане на здравето. Има значителен принос в популяризацията на Културата по поддържане на здравето и методите на ТКМ по целия сват, с което е придобил широка известност зад пределите на Китай.
Лауреат на Международна премия на името на А. Айнщайн.